Alles
Een Schooltv-programma voor het leergebied Mens & Natuur. Elke aflevering behandelt steeds één centraal thema. De afleveringen zijn opgebouwd uit twee blokken, van elk tien minuten. Het eerste blok belicht de invalshoek van het thema vanuit de vakken natuurkunde/scheikunde (nask) en techniek. In het tweede blok wordt het thema vanuit de biologie en de verzorging nader bekeken. De inhoud van dit tv-programma sluit aan bij de nieuwe kerndoelen. Belangrijke begrippen worden verbonden met situaties uit het dagelijks leven en de zorg voor zichzelf en anderen.nl
Afl.7 : Warmteregulatie. -Biologie/verzorging: Het grootste deel van de energierijke stoffen uit ons voedsel wordt omgezet in warmte om ons lichaam op temperatuur te houden. Wanneer de temperatuur te hoog wordt gaat de mens zweten. -Nask/techniek: In koelinstallaties wordt de damp van de koelvloeistof in een gesloten systeem gecondenseerd, zodat de koelvloeistof direct weer gebruikt kan worden. In een skihal zorgen koelsystemen voor winterse temperaturen.nl