Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Hoe zien degenen die zich bedreigd voelen door globalisering en massacultuur onze beschaving? Valt de kloof, die alsmaar groter lijkt te worden, nog te dichten? Een kennismaking met de idealen van de "closed society'.nl