Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Waarom is de derde wereld zo arm en zijn wij zo rijk? En is het mogelijk deze ongelijkheid op te heffen? De Peruaanse econoom en ondernemer Hernando de Soto denkt het antwoord op deze vragen gevonden te hebben. In zijn boek El Misterio del Capital (Het Mysterie van het Kapitaal) stelt De Soto dat de armen in de wereld veel meer bezitten dan we altijd aannemen.nl