Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Migranten zullen - bij de huidige verdeling van arm en rijk - blijven komen, gewenst of niet. In toenemende mate wordt de urgentie gezien op andere wijze om te gaan met de stromen nieuwkomers die Europa zullen bereiken. Tegenlicht organiseert een debat over het steeds maar nijpender wordende migratieprobleem.nl