Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
De ontluisterende geschiedenis van de wapeninspecties in Irak. Een nieuw team van wapeninspecteurs,UNMOVIC, vertrok eind 2002 om de waarheid over Saddams vernietigingswapens boven water te halen. De vorige VN missie, die ook als doel had Irak te ontwapenen, zou volgens het westen zijn stukgelopen op het gebrek aan medewerking van Irak. Maar uit de reconstructie komt een heel ander beeld naar voren.nl