Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Max Kohnstamm (1914-2010) was een van de vormgevers van een verenigd Europa. Tegenlicht vroeg Kohnstamm in 2003 naar zijn visie op de huidige ontwikkelingen en de toekomst van de Europese Unie. Wat kan Europa volgens hem nog betekenen in de 21ste eeuw?nl