Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Het Deltaplan Inburgering in Rotterdam is de belichaming van het geloof in maakbaarheid. Vrijblijvendheid voert niet langer de boventoon, maar een systeem van straffen en belonen moet nieuwkomers tot Nederlanders maken. Tegenlicht volgt de bedenkers, uitvoerders en inburgeraars en registreerde van dichtbij de worsteling met de maakbaarheid van het Rotterdammerschap.nl