Alles
Achter elk product dat wij maken, zit een technisch verhaal. Deze verhalen staan centraal in Technobits en verhelderen belangrijke basisbegrippen in de techniek.nl
Met de nieuwe GSM-toestellen kun je niet alleen bellen, maar je kan er ook foto's mee maken en verzenden. Een product waarin verschillende functies, die vroeger in afzonderlijke producten zaten, samengebracht zijn, heet een hybride product. Digitale archieven: Vroeger werd informatie vooral op schrift vastgelegd. Tegenwoordig wordt veel informatie in digitale vorm opgeslagen. Computers en afleesapparatuur worden echter in steeds hoger tempo vernieuwd. Dat kan problemen geven bij het aflezen van informatie die is opgeslagen in een vorm, waarvoor nu geen afleesapparatuur meer beschikbaar is.nl