Alles
Achter elk product dat wij maken, zit een technisch verhaal. Deze verhalen staan centraal in Technobits en verhelderen belangrijke basisbegrippen in de techniek.nl
Tegenwoordig is de auto het meest favoriete middel om jezelf te verplaatsen. Ongeveer 6 miljoen auto's zijn elke dag in Nederland op de weg van de ene plek naar de andere. Omdat de hoeveelheid verkeer sterk is toegenomen moet er gezocht worden naar manieren om dit minder milieubelastend te maken. Containers: Containers zijn een middel om zo gemakkelijk mogelijk goederen over de hele wereld te verplaatsen. Ze worden van het ene op het andere transportmiddel overgeheveld. Dat heet een logistieke keten. Standaardisering speelt daarbij een belangrijke rol: de containers worden gestandaardiseerd zodat ze overal ter wereld te gebruiken zijn.nl