Alles
Te Deum Laudamus is een programma met nieuwe en oude liturgische muziek uit kerk en kathedraal. Het thema wordt wekelijks gekozen aan de hand van het kerkelijk jaar. Presentatie: Lex Bohlmeijer.nl
Pasen. Met: 1. De Heer is waarlijk opgestaan. 2. Gezang 210. 3. Thine be the glory. 4. Rutter. Christ the Lord is risen again.5. Telemann. Halleluja sei, mein Jesu, dir gesungen e.a.nl