Alles

Taal: talloze gedachten in een paar woorden