Alles
Een serie aangrijpende verhalen van mensen waarin het christelijk geloof centraal staat.nl
Een indringend portret van schizofrenie-patiënt Bart de Ruijter en van de vreselijke psychoses die zich in z'n hoofd afspeelden. Angst, achterdocht en paranoia maakten van Barts leven een hel.nl