Alles

'Staken is verworden tot machtsmiddel zonder effect'