Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
In de eerste aflevering van een nieuwe reeks van KRO Spoorloos het verhaal van de 30-jarige Marike die op zoek is naar haar Braziliaanse moeder Cleonice. Derk Bolt gaat in Brazilië naar haar op zoek. Een speurtocht in de geboorteplaats van Marike leidt tot de ontdekking dat Cleonice is overleden. Na deze ontdekking krijgt het verhaal een curieuze wending die er uiteindelijk toe leidt dat Marike haar biologische moeder kan ontmoeten. (foto Wim Kluvers)nl