Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Het vervolg van het verhaal van Patrick, wiens vader in de VS werd teruggevonden. Het al bijzondere verhaal krijgt jaren later een opmerkelijk gevolg. In het leven van Patrick heeft de aanslag op het World Trade Centre in New York op 11 september 2001 enl