Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Begin jaren zeventig valt Barbara in een dancing in Zuidlaren voor de charmes van Dino, een Italiaanse gastarbeider. Als Barbara’s dochter Anna op zoek gaat naar haar Italiaanse vader, komt uit dat Dino destijds vriendinnetjes bij de vleet had. Anderea en Patricia waren nog jong toen hun ouders uit elkaar gingen. Patricia bleef achter bij moeder en Anderea ging bij vader wonen. Spoorloos gaat op zoek naar hun halfbroer.nl