Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Keri is geboren in Indonesië en kort na haar geboorte afgestaan voor adoptie. Ze weet weinig over haar afkomst. Sinds Keri zwanger raakte van een ernstig gehandicapte baby, speelt de vraag nog meer of haar familie in Indonesië wel gezond is. Monica is geboren in Colombia en samen met haar broer in Nederland geadopteerd. Zij wil graag haar Colombiaanse moeder vinden. Na de geboorte van Leonel gaat het steeds minder goed tussen zijn vader en moeder. Uiteindelijk gaan de ouders van Leonel uit elkaar. Leonel wil zijn Portugese vader graag ontmoeten.nl