Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Het verhaal van Ria. Toen zij in 1991 naar Brazilië reisde om er de vier en vijf jaar oude Celio en Marcio te adopteren, trof ze de broertjes zwaar verwaarloosd aan in een kindertehuis. De jongens waren ondervoed en moesten na hun aankomst in Nederland meteen worden opgenomen in een ziekenhuis om weer op verhaal te komen. Verstandelijke beperking Na verloop van tijd bleek op school dat Celio en Marcio in hun ontwikkeling achterliepen op hun leeftijdsgenootjes. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit een gevolg was van hun verwaarlozing in Brazilië, maar na verloop van tijd bleek dat de broers geboren zijn met een verstandelijke beperking.nl