Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Marianne werd direct na haar geboorte afgestaan voor adoptie. Ze weet dat haar moeder uit een klein Gronings dorpje komt, maar verder weet ze weinig over haar eigen achtergrond. Een naam van Mariannes vader komt in de adoptiepapieren niet voor. De moeder van Jaqueline had een jarenlange relatie met de Marokkaan Abdelaziz. Hij werkte als gastarbeider in een asfaltfabriek. Toen Jacqueline drie jaar oud was vertrok Abdelaziz definitief naar Marokko. Op dat moment bleek ook dat hij daar al getrouwd was en kinderen had. Ad en zijn twee broers groeiden op in kindertehuizen. Ze verloren elkaar uit het oog. Nu Ads leven in rustiger vaarwater is gekomen vraagt hij zich af wat er van zijn twee broers terechtgekomen is.nl