Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Wanneer de Bulgaarse vader van Gregory zich niet in Nederland kan vestigen verwatert de relatie die de vader met Gregory's moeder heeft. Gregory vraagt zich af waarom zijn vader niet meer moeite heeft gedaan om in contact te blijven.nl