Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Eind september 2009 was in KRO Spoorloos de ontmoeting te zien tussen Babet en haar Colombiaanse moeder. Al snel na deze hereniging begon Babet zich af te vragen of deze vrouw wel haar èchte moeder is. Om uitsluitsel te krijgen, liet Babet een DNA-test uitvoeren. Op driejarige leeftijd kwam Sylvia in een adoptiegezin en verhuisde naar Groningen waar ze een zware jeugd achter de rug heeft. Ze was de middelste van drie kinderen en heeft nog twee zussen. Met de oudste heeft ze af en toe contact, maar Sylvia heeft altijd willen weten hoe haar jongere zus terecht is gekomen.nl