Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Nando en Sander groeiden op bij dezelfde adoptie-ouders, maar biologisch gezien zijn ze geen broers. De broers kenden een onbezorgde jeugd totdat hun adoptiemoeder ongeneeslijk ziek werd en overleed.nl