Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Talitha was amper tien jaar toen ze van de ene op de andere dag door haar vader in de steek werd gelaten. Hij vertrok onaangekondigd op zijn motor, zonder ooit nog een teken van leven te geven. Talitha is geboren in Israël. Haar Nederlandse moeder heeft daar een tijdje gewoond en ontmoette er Patrick, een Amerikaanse vrijbuiter. De vrouw viel voor zijn charmes en ze raakte al snel zwanger van hem . Na de geboorte van Talitha verhuisde het gezin naar Nederland. Vader Patrick leidde als muzikant een ongeregeld bestaan. Hij was erg gehecht aan zijn vrijheid en hij mocht graag doen wat in hem opkwam. Desalniettemin kon Talitha van één ding op aan: als haar vader thuis was, kwam hij haar steevast met zijn motor ophalen van school. Het huwelijk tussen de ouders van Talitha hield geen stand. Patrick wenste diep in zijn hart niet gebonden te zijn en de moeder van Talitha was op den duur niet meer bestand tegen zijn stemmingswisselingen en wispelturige gedrag. Patrick verdween uit hun leven. Nu ze zelf een volwassen vrouw is, vraagt Talitha zich steeds vaker af waar Patrick gebleven is en waarom hij nooit meer iets van zich heeft laten horen.nl