Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Eduardo is uit Colombia geadopteerd en wil graag van zijn Colombiaanse moeder horen waarom zij hem heeft afgestaan. Zijn zoektocht wordt onverwacht gecompliceerd als hij door een bedrijfsongeluk in Parijs het ziekenhuis belandt. Na de scheiding van Carin's ouders verdween haar vader, na een mislukte bezoekregeling, uit haar leven. In 1997 kreeg Carin van de politie te horen dat haar vader was overleden. Carin meent dat ze echter nog wel twee jongere halfbroers heeft. Als de Poolse Elzbieta zwanger raakt, besluiten zij en Alex in te trekken bij de moeder van Alex. Maar het botert niet tussen de moeder van Alex en Elzbieta. De Poolse besluit dan ook met de kleine jongen terug te verhuizen naar Polen. Alex heeft zijn zoon sindsdien nooit meer gezien.nl