Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
De man die Michael had grootgebracht, was niet zijn biologische vader. In 2006 bracht Spoorloos Michael in contact met zijn échte vader. De ontmoeting bracht hem niet waar hij op hoopte.nl