Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Hoe vergaat het gasten van Spoorloos nadat ze in het programma te zien waren? In januari 2007 besteedde Spoorloos veel aandacht aan de verhalen van drie kinderen die in China te vondeling zijn gelegd.nl