Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
In vier zomerafleveringen kijkt Spoorloos terug op bijzondere zoektochten uit het recente verleden. We laten zien hoe de zoektocht een ommekeer veroorzaakte in het leven van zoekers en gevonden familie. In deze aflevering de verhalen van Marieke en Heidi.nl