Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Izaias - de halfbroer van Ana Paula - schrijft gedichten. Speciaal voor Ana Paula schreef hij een gedicht. Hij draagt het aan haar voor. Bekijk de voordracht en zie de reactie van Ana Paula.nl