Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Na de ontmoetingen die Mario had in Marokko, bezocht hij de volgende dag samen met zijn familie het graf van zijn vader. Lees in het interview hoe hij de reis heeft beleefd.nl