Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Rena wil haar Bulgaarse moeder graag leren kennen, maar die laat stellig weten dat er in haar leven geen plaats is voor Rena.nl