Alles
In een serie korte video's introduceren gasten een aflevering van Speeches. Ze duiden de betekenis van de speech en de gebeurtenis eromheen en laten zien waarom het van belang is dat het verhaal wordt verteld. Zo zetten de sprekers vanuit hun kennisgebied historische speeches in het perspectief van nu.nl
De Mexicaanse Fernando Hernandez Espino groeide op te midden een studenten protestgroep, deelde als kind politieke pamfletten uit op straat en kende het gezicht van Che Guavara eerder dan dat van Jezus Christus. Hoe kijkt hij terug op jaar 1968? Een jaar waarin grote onrust heerste onder de Mexicaanse jeugd en de gevreesde president Gustavo Diaz Ordaz dit met harde hand neersloeg. Ordaz zijn speech, in september 1968, was een oorlogverklaring aan allen die het lef hadden tegen hem in te gaan.nl