Alles
Geschiedenisserie. Bekende en minder bekende speeches uit de moderne wereldgeschiedenis zijn het uitgangspunt bij het verkennen van de tijdsgeest in verschillende perioden uit de twintigste eeuw.nl
Extra clip bij Speeches, afl. 2 over Martin Luther King Taylor Branch (1947), biograaf van Martin Luther King, vertelt over de March on Washington (for Jobs and Freedom) in 1963, een van de grootste in de Amerikaanse geschiedenis. Tijdens deze betoging sprak King zijn legendarische 'I have a dream'-speech uit. Branch vertelt over de angst voor rellen, de jazz in de toespraak van King, en ras als taboe-onderwerp.nl