Alles
Dagelijkse jeugdsoap over een groep leerlingen van het Spangalis College.nl
Luxor onderzoekt de vijver en vindt oude batterijen. Flip lucht zijn hart bij Avalanche. Maya helpt Irmak met informatie over plantjes. Irmak komt tot een ontdekking over Fay. Flip belt met Tobias.nl