Alles
In Songs of Praise is veel aandacht voor traditionele en moderne Engelse koormuziek, afgewisseld met gesprekken met mensen in de plaats of streek van uitzending. Zij vertellen wat hen bezig houdt en hoe hun geloof daarin een rol speelt.nl
In Songs of Praise liederen die verwijzen naar een tekst van Paulus uit Filippenzen: "Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!"nl