Alles
Elke week het laatste nieuws en alle achtergronden voor kinderen. Na een overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen week wordt op twee onderwerpen dieper ingegaan.nl
Verzuiling: Hoe is de verzuiling bij de omroepen ontstaan en hoe staat het nu met de ontzuiling? | Kindermishandeling: ca. 100.000 kinderen tussen de 0 en 18 jaar zijn aan kindermishandeling blootgesteld. Een gesprek met een medewerker van de Kindertelefoon.nl