Alles
Levensbeschouwelijk programma waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wat het betekent om in deze tijd protestant te zijn. Met aandacht voor alle veelkleurigheid en geloofsvarianten die er zijn; van ultra orthodox tot vrolijk vrijzinnig. Hoe staat deze groep in het leven, welke keuzes maken ze en hoe gaan ze om met persoonlijke tegenslagen, politieke ontwikkelingen, andere religies en nog veel meer dingen die horen bij het dagelijks leven? Duidelijk zal worden hoe verschillend protestanten invulling geven aan hun geloof in een hogere macht. Presentatie: Jacobine Geel.nl
De Engelmunduskerk te Velsen Zuid is een der oudste kerken in westelijk Nederland en behoort tot de vijf moederkerken van Holland. Sinds 2 jaar is Anton Bresser koster in deze prachtige kerk. Anton volgde zijn vrouw Corry op, die in 2011 overleed. nl