Alles
Discussie en reportages over geloof en samenleving. Presentatie: Jacobine Geel.nl
Toename armoede De afgelopen twee jaar verdubbelde het aantal mensen dat door de economische crisis bij de kerk aanklopte voor financiële steun. Het bedrag dat kerken beschikbaar hebben voor deze mensen is echter gelijk gebleven. Jacobine Geel ontvangt Carla van der Vlist, armoededeskundige van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Volgens haar zou de overheid haar taak om te zorgen voor de armen niet te veel bij kerken moeten neerleggen. Verder is te gast CDA-wethouder voor armoede en re-integratie Myra Koomen. Volgens haar zijn bezuinigingen onontkoombaar. Zij stelde in Enschede de zogenoemde klimop-banen: mensen met een bijstandsuitkering moeten werken om hun uitkering te kunnen behouden. En Marjan Annemaat is te gast. Zij is afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en merkt in haar dagelijks leven dat het moeilijker wordt om rond te komen. Ze neemt haar verantwoordelijkheid, ze doet vrijwilligerswerk en heeft alle extraatjes aan de kant gezet. Ze zou niet weten wat ze nog meer zou kunnen doen. Deze aflevering is eerder uitgezonden op 22 november 2010.nl