Alles
Levensbeschouwelijk programma waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wat het betekent om in deze tijd protestant te zijn. Met aandacht voor alle veelkleurigheid en geloofsvarianten die er zijn; van ultra orthodox tot vrolijk vrijzinnig. Hoe staat deze groep in het leven, welke keuzes maken ze en hoe gaan ze om met persoonlijke tegenslagen, politieke ontwikkelingen, andere religies en nog veel meer dingen die horen bij het dagelijks leven? Duidelijk zal worden hoe verschillend protestanten invulling geven aan hun geloof in een hogere macht. Presentatie: Jacobine Geel.nl
Veel Oost-Europeanen bij daklozenopvang Het Leger des Heils heeft deze winter te maken met een toename van Oost-Europeanen in hun daklozenopvang. Op sommige nachten bezetten ze vijftig procent van de nachtopvang. Ook in de gemeente Den Haag maakt men zich zorgen om de toename van het aantal Polen, Bulgaren en Roemenen. Jacobine Geel spreekt hierover met drie gasten: Ine Voorham, luitenant-kolonel van het Leger des Heils. Het Leger beraadt zich op mogelijkheden om Polen te laten terugkeren naar hun eigen land, naar familie en vrienden, waar een sociaal vangnet bestaat. De wethouder van stadsontwikkeling van Den Haag, Marnix Norder. Hij zou graag zien dat Polen na vier of vijf jaar werken in Nederland verplicht integreren. Bovendien moet de overheid beter nadenken over de vraag hoe Oost-Europeanen die niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud kunnen terugkeren. John van der List, directeur van Exotic Green, een uitzendorganisatie voor Oost-Europeanen. Voor de werknemers die hij naar Nederland haalt, verzorgt hij huisvesting en inburgering. Deze uitzending is eerder uitgezonden op 17 januari 2011.nl