Alles
Het tv-programma 'Schatjes' volgt gezinnen met jonge kinderen die tegen lastige opvoedproblemen aanlopen. Met behulp van homevideo-beelden en intensieve begeleiding van een psycholoog leren ouders om het ongewenste gedrag van hun kinderen een positieve wending te geven.nl
Brian van drieëneenhalf en Lars van twee spelen vaak met elkaar. Ouders Tina en Gezienus hebben moeite met de driftbuien van Brian en de slaapproblemen van Lars. Tina schakelt psycholoog Tischa in.nl