Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Frits Scheffer. Thema: Hoop doet leven! Muzikanten o.l.v. Stephan Dekker. Orde van dienst: Welkomstwoord. Gebed. Samenzang: Opw. 618 Jezus hoop voor de volken. Schriftlezing: Psalm 116 door Wim van Nieuwaal. Getuigenis Jan van Rijswoud en Klaas de Rooij. Collecte. Samenzang: Opw. 609 You are holy/Opw. 603 Ruil je rouwkleed in/Opw. 475 Majesteit. Verkondiging door Frits Scheffer Hoop doet leven! Gebed en zegen. Samenzang: Opw. 542 God van trouw. Zegen. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekkingsliederen (Opw.).nl