Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Thema: Een bijbel voor deze wereld. Voorganger: Dhr. E. Meenderink. Orde van dienst: Invocatie. Samenzang. Welkom/gebed. Samenzang. Open altaar. Solo. Overhandigen nieuwe bijbelvertaling. Prediking. Lofprijs en aanbidding. Zegen. Slotlied.nl