Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: ds. Ed Meenderink. Thema: Wees present. Medewerking: Gemeentecombo o.l.v. Han Remmerswaal, musicalster Remko Harms, mode-ontwerpster Natascha Stolz. Orde van dienst. Samenzang: Laat m' in U blijven groeien, bloeien. Welkom en groet. Samenzang: Wij zijn als adem. Open altaar. Optreden Remko Harms Uw sterke hand. Collecte t.b.v. Mariupol Oekraïne. Samenzang: U noemde mij bij mijn naam. Samenzang: U bent God en wij prijzen U. Gebed. Schriftlezing. Samenzang: Ik vertrouw op U. Preek. Samenzang: Ik wil jou van harte dienen. Zegen. De liederen worden gezongen uit de Opwekkingsbundel en uit de bundel van de Kerk van de Nazarener.nl