Alles
'Rus' is bargoens voor rechercheur. Russen is een door de KRO ontwikkelde politiedramaserie. Het is geen 'whodunnit', de nadruk ligt op de persoonlijkheid van de rechercheur die de zaak behandelt. Motieven en twijfel bij keuzes die de hoofdpersonen moeten maken zijn het uitgangspunt. De rechercheurs zijn mensen van vlees en bloed die zich in een soms wrede en bizarre wereld staande moeten zien te houden. De grens tussen hun professionele- en privé-leven is niet altijd duidelijk. Elke aflevering kent een eigen afgerond verhaal. Er zijn vijf seizoenen gemaakt.nl
Een meisje wordt dood uit een vijver gevist met wurgsporen in haar hals. Ze blijkt afkomstig uit een streng gereformeerd milieu. Omdat Tom door zijn grootouders in datzelfde geloof is opgevoed, raakt deze zaak hem en voelt hij aan dat achter de keurige schijn die deze mensen ophouden geheimen schuilgaan die een heel ander licht op de dood van het jonge meisje werpen.nl