Alles
'Rus' is bargoens voor rechercheur. Russen is een door de KRO ontwikkelde politiedramaserie. Het is geen 'whodunnit', de nadruk ligt op de persoonlijkheid van de rechercheur die de zaak behandelt. Motieven en twijfel bij keuzes die de hoofdpersonen moeten maken zijn het uitgangspunt. De rechercheurs zijn mensen van vlees en bloed die zich in een soms wrede en bizarre wereld staande moeten zien te houden. De grens tussen hun professionele- en privé-leven is niet altijd duidelijk. Elke aflevering kent een eigen afgerond verhaal. Er zijn vijf seizoenen gemaakt.nl
Een jonge vrouw gijzelt op bureau Russen een aantal mensen. Haar vader is vermoord maar de zaak is door de officier geseponeerd. In de stellige overtuiging dat de vriend van haar vader de dader is, eist ze dat de zaak weer in behandeling wordt genomen. In deze penibele situatie komt het onvermoede talent van rechercheur Sarah Smit naar voren.nl