Alles
'Rus' is bargoens voor rechercheur. Russen is een door de KRO ontwikkelde politiedramaserie. Het is geen 'whodunnit', de nadruk ligt op de persoonlijkheid van de rechercheur die de zaak behandelt. Motieven en twijfel bij keuzes die de hoofdpersonen moeten maken zijn het uitgangspunt. De rechercheurs zijn mensen van vlees en bloed die zich in een soms wrede en bizarre wereld staande moeten zien te houden. De grens tussen hun professionele- en privé-leven is niet altijd duidelijk. Elke aflevering kent een eigen afgerond verhaal. Er zijn vijf seizoenen gemaakt.nl
Van der Scheur raakt geestelijk verlamd als zijn ongeneeslijk zieke geliefde Hannah meedeelt dat ze spoedig euthanasie wil. Als zijn mensen een uitgemergeld lijk vinden, waarvan het spoor naar een dubieus iatrosofencentrum leidt, schrikt hij op uit zijn lethargie en besluit hij keihard in te grijpen in een zaak van leven en dood.nl