Alles
nl
In deze aflevering een column door cineast Bert Haanstra over schrijver-journalist Simon Carmiggelt. Aan de orde komen diens cursiefje 'Kronkel', het commentaar dat Carmiggelt insprak voor Haanstra's films 'Alleman' en 'De stem van het water' en de verschillende gezichten van Carmiggelt.nl