Alles
We maken een rondje door ons land en besteden aandacht aan de verschillen in landschappen, steden en de manieren van leven.nl
Een klein deel van de werkende bevolking is bezig in de landbouw, op een agrarisch bedrijf. Landbouwers moeten zich houden aan regels voor dierenwelzijn en milieu. Sanny Verhoeven maakt kennis met de melkveehouderij en de suikerbietenteelt.nl