Alles
Niemand die door ons land reist realiseert zich dat er een masterplan is voor elke vierkante meter. Voor de openbare ruimte, voor het landschap, voor de infrastructuur en voor de architectuur. Nederland is het enige land ter wereld waar een Rijksbouwmeester invloed kan uitoefenen op deze werkgebieden, en dat al 200 jaar. De serie belicht het bestaan van het fenomeen rijksbouwmeester, laat de laatste zeven Rijksbouwmeesters aan het woord, belicht twee soorten gebouwen nader en werpt een blik op de toekomst. Op dit moment doet zich de bijzonder situatie voor dat alle Rijksbouwmeesters Nieuwe Stijl, dus sinds 1974, nog in leven zijn. De documentaire makers hebben besloten 6 uitzendingen te wijden aan deze mannen. Zij vertellen over de tijd waarin ze Rijksbouwmeester waren, over bijzondere projecten waar ze aan werken en over de successen en frustraties van hun Rijksbouwmeesterschap.nl
De tijd van Dijkstra werd bepaald door ingrijpende bezuinigingen. Steeds meer moest hij zich bezighouden met de bestaande gebouwenvoorraad en niet meer met nieuw bouwen.nl