Alles
nl
In deze aflevering het vervolg op de vorige uitzending over de behandeling van twee klachten van consumenten bij zogenaamde geschillencommissies. 1. Geschillencommissie Reizen: een consument heeft een klacht ingediend over een reisbureau n.a.v. de huur van een appartement in Zwitserland dat ter plekke een geheel andere accommodatie bleek te zijn. De bindende uitspraak van de geschillencommissie: toekenning door het reisbureau aan klager van een schadevergoeding van 345 gulden. 2. Geschillencommissie Woninginrichting: een consument heeft een klacht ingediend over een woninginrichter n.a.v. de levering van verschillende meubels waaraan van alles mankeert. De bindende uitspraak van de geschillencommissie: klager mag voor de prijs van het ondeugdelijke meubilair bij de woninginrichter ander, deugdelijk meubilair kopen. Bevat een studiodiscussie over deze zaken.nl