Alles
nl
In deze aflevering het vervolg in de zaak-Wertheim. Bevat fragmenten uit het verweer van mevrouw Wertheim, de getuigenis van de dochter van de overledene, het verhoor van de getuigen-deskundigen psycholoog René Diekstra, emeritus hoogleraar in de ethiek De Graaf en mevrouw Van Til, deskundige op het gebied van rechtsvragen rond euthanasie. Bevat het requistor door de officier van justitie die een gevangenisstraf eist van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De advocaat van mevrouw Wertheim stelt in haar pleidooi dat er geen sprake is van moord, maar dat het hulp bij zelfdoding betreft, en eist ontslag van rechtsvervolging.nl